GÜMÜŞ SUYU BİLGİ KİTAPÇIĞI

GÜMÜŞ SUYU BİLGİ KİTAPÇIĞI
” Bu kitapçıkta bilgileri toplayan Uluç Levent ERTURHAN olup tamamı yayınlanmış bilgilerdir.”


Bölüm 1

Gümüş Suyu Nedir.
Gümüş suyu ; Saf suyun içinde saf gümüş çubukların elektroliz yöntemi ile çözündürülerek oluşturulan doğal bir karışımdır.Gümüş suyu ilaç değildir.Gümüş antibakteriyel özelliğe sahip bir maddedir ve normal antibiyotiklere oranla 200-300 kat daha kuvvetli ve hızlı çalıştığı bazı klinik çalışmalarda ispatlanmıştır.

Neden Gümüş? Tarihi
Gümüş suyu Tababet ilimi içinde M.Ö Binlerce yıl geçmiş bir tarihe sahip doğal bir antibiyotik.Yüzlerce yıl tababet ilimi içinde yer alarak çeşitli hastalıklara derman olan Gümüş Suyu özellikle Mısır dönemimde çok daha fazla öne çıkarak kullanılmıştır.Mısır dönemi sırasında çeşitli hastalıklarda kullanılarak devrin hekimlerinin vaz geçilmez ilaçları arasında ilk sırayı alan Gümüş suyu Mısırdan tüm dünya yayılarak yerini bulmuşsa da, Günümüze kadar gelen yıllar içerisinden,bu güne kadar gelen süre içerisinde ,
Saf gümüşün, kendi başına, binlerce yıldır güçlü, geniş spektrumlu enfeksiyonla mücadele özelliklerine sahip olduğu bilinmektedir. İyonik Kolloidal gümüş suyu yapma işlemi, 1970’lerin ortalarında İyonik Kolloidal gümüş suyu doktorların birçok patojenin reçeteli antibiyotiklere karşı bağışıklık geliştirdiğini keşfettikten sonra saf element gümüş popülaritesinde tekrar çarpıcı bir canlanma yaşandı. Science Digest’in Mart 1978 sayısındaki bilim yazarı Jim Powell’a göre, “Göz açıcı araştırmalar sayesinde gümüş, modern tıp harikası olarak yeniden ortaya çıkıyor. Bir antibiyotik belki yarım düzine farklı hastalık organizmasını öldürür,)
1800’lerin sonlarında, Edison elektrik kullanmaya başladıktan kısa bir süre sonra keşfedildiğinde, hemen hem kesik, yanık ve enfeksiyonlarda topikal olarak kullanılan hem de geniş çapta bir çare olarak kullanılan popüler bir doğal enfeksiyon mücadele ajanı oldu.
1900’lü yılların başlarında İyonik Kolloidal gümüş suyu üzerinde çok sayıda tıbbi çalışma yapıldı ve bu madde enfeksiyon ve hastalıklarla mücadeleye yardımcı olmak için dünyadaki hastanelerde ve laboratuvarlarda, çok çeşitli şekillerde kullanıldı. Olağanüstü enfeksiyonla mücadele niteliklerini belgeleyen çalışmalar Amerikan Tabipler Birliği Dergisi’nde (JAMA), İngiliz tıp dergisi Lancet ve diğerlerinde yazılmıştır. Aslında, 1919 yılına kadar , İyonik Kolloidalin Sağlık ve Hastalıklarda Kullanımı’nın yazarı olan kimyager Alfred B. Searle , “İyonik Kolloidal gümüş suyunu insan deneklere uygulamak, şaşırtıcı derecede başarılı sonuçları olan çok sayıda vaka da yapıldı.
Fakat öne çıkan kimyasal ilaçlar üreten fabrikaların patronları göz önünden kaldırılması için ellerinden geleni yapmışlardır. Ancak Kimyasal ilaçların özellikle ,Antibiyotiklerin verdiği zararlar her geçen gün daha netleşerek bilim insanlarını ,hekimleri rahatsız etmiş hatta karşı Antibiyotik ve kimyasal ilaç kullanımına karşı çıkmalar başlamıştır. Bu çıkışlar insanların ilgisini çekerek insanları uyandırmıştır.Bu gelişmeler karşısında yapılan araştırmalar sonucunda , antik çağlarda tababet de hekimlerin göz bebeği olan İyonik Kolloidal Gümüş Suyu böylece tekrar bilim içinde yerini almıştır Bu gün bir çok cilt hastalıklarında ve özellikle ağır yanıklarda Gümüş den yararlanarak ilaçlar yapılmış hekim reçetelerine girerek kullanılmaktadır
İyonik Kolloidal Gümüş suyu Kuzey Amerika’daki hemen hemen tüm sağlık mağazalarında bulunan tamamen doğal, sıvı bir mineral takviyesidir.
Maden suyuna çok benzer, ancak tek fark sudaki tek mineral mikroskobik saf gümüş parçacıklarının olmasıdır.

Peki Nasıl yapıldı?
İyonik Kolloidal gümüş suyu, mikroskobik gümüş parçacıklarını suya batırılmış daha büyük bir saf gümüş parçasından çeken basit bir elektromanyetik işlemle yapılır. Bu küçük gümüş parçacıklar, her bir atom üzerindeki elektrik yükü ile elde edilen çözeltide süspansiyon halinde tutulur. Yutulduğunda, bu küçük gümüş parçacıkları, normal eleme kanallarınızdan atılmadan önce vücudunuzda diğer mineraller gibi dolaşır.

ÖNEMLİ BİR BİLGİ ; Gümüş, cilt koşullarını ve yanıklarını iyileştirmek için yeryüzündeki en popüler ve etkili ilaçlardan birisi olduğunu biliyor musunuz
Binlerce yıldır tıbbi topluluk, ağrıyı hafifletmek, yanmış ve kabarık etlerin iyileşmesini sağlamak için hastanede yatan yanık kurbanlarında özel olarak hazırladıkları gümüş bazlı krem kullanıyordu.
Nitekim, günümüz de yine özel olarak hazırlanmış ve doktorların reçetesine girmiş eczanelerde satılan Gümüş karışımlı yanık kremini yanık tedavisi için hastalarda kullanılmakta. Bu kremin öncelikle bilinmesi gereken en önemli hususu, hastaların yanmış bölgelerinde ki yanıklarının neden olduğu zarardan ziyade yanan derileri yandıktan sonra ortaya çıkacak olan derin yerleşimli enfeksiyonlar kurbana verdiği zarar , yanığın verdiği zarardan daha fazla olması ve hastayı ölüme sürüklemesidir. Oysa gümüş karışımlı olarak hazırlanmış bu krem bunu önleyerek hastanın , önce, yanıklarını iyileştirilen diğer etkisi ile enfeksiyon oluşmasını kesinlikle önler. Ayrıca yanmış olan hastanın şiddetli sancılarını gerilmeyi azaltarak azaltır. Yani, yanıkları iyileştirmedeki rolü, en azından, hayat kurtaran iyileşmesini sağlamaktadır. Gümüşün doğuştan gelen yeni doku büyümesini teşvik etmesi ve yara izini azaltması nedeniyle, aynı zamanda on binlerce yanık kurbanı için Allah’ın gönderdiği kozmetik bir madde olmuştur.

Bölüm 2

Neden Kolloidal Gümüş Suyu Kullanmalıyız ?
Artık Gümüş suyunun red edilemeyen faydaları gün ışığında yine insan sağlığı başta olmak üzere bir çok faydası ile kullanılmaktadır. Neden iyonik kolloidal gümüş suyu fayda sağlamakta. Kolay anlaşılır olarak anlatmak istersek , gümüş suyunun İyonik kolloidal olarak imal edilmesi ile Vücuttaki dokularda ve hücrelerde emilimin daha iyi olması sağlamış ve böylece vücuda daha hızla ve kolay bir şekilde girerek en küçük virüslerde yüksek etkisin sağlanmış olmakta. O nedenle çok küçük partiküller olarak imal edilmesi en önemli unsurdur. en önemli husus da vücut da ki hücre ve dokular arasına saklanmış olan ve hastalığı kronikleştirmiş rahatsızlıklara sebep olan virüs ve bakterilere çok küçük partiküller ile rahatlıkla ulaşılabiliyor.
Ancak bu partiküller çok küçük olmadığı takdirde bunu gerçekleştirmek mümkün olamaz .Partiküllerin büyük olması durumunda Dokularda ve hücrelerde gizlenmiş bulunan virüslere ulaşmakta zorlanarak vücutta gereksiz yer bu gümüş parçacıkları işgal ederler. İmal edilmesi adına Internet kanallarında bir çok kişi çok basit bir imalat gibi anlatarak yaptıkları suya gümüş suyu anlatmaktalar. Bu İnternetin sanal dünyasında Verdikleri mesaj da sizde yaparsınız diyorlarsa da o kadar küçük partikülleri elde etmek ve o gümüş suyunu bahse konu nitelikte sağlık adına kullanılacak şekilde imal etmek o kadar basit düzenekler içinde olması yada olana evet oldu demek mümkün değildir.

Ve insan sağlığı adına İyonik kolloidal Gümüş suyu faydasını sağlarken bir çok bilimsel oluşumlara cevap vererek ve onları harekete geçirerek sağlıklı iyi sonuçları kazandırmaktadır. Çünkü Nano ölçüm ile adlandırılan boyuta gelen İyonik kolloidal Gümüş parçacıkları mikrop , virüs ve bakterilere saldırarak onların hücre duvarlarını geçere onların hücre zarında bulunan DNA yapısını bozarlar. Buna neden ihtiyaç vardır çünkü, mikroplar her 5 saniye de çoğalırlar ve her 20 dakikada katlanarak büyüyen bakterilerin üremelerini durdururlar. İyonik kolloidal Gümüş tarafından yayılan elektronlar,onların hücre zarını yırtarak mikro organizmaların DNA ve RNA sının tekrarlayarak çoğalma özelliğini yok eder.
İyonik kolloidal Gümüş suyu karşısında mikro organizmaların ,Bakteri ve mantarların yaşama şansı yoktur. Onların hücre zarını gümüş yırttığı için bu şekilde çoğalmaları engellenmiş olur.Bir daha aktive olmaları da mümkün olmaz. Unutulmayacak bir bilgide İyonik kolloidal Gümüş suyu saat içerisinden vücutta bulunan bütün bakteri ve mantarların Yüzde 99,99 öldürür. Yapılan araştırmalardan yansıyan bilgi doğrultusunda insan sağlığını tehdit eden 500 den fazla virüs ,bakteri ve mantar çeşidine karşı etkili olduğu tespit edilmiş. İyonik kolloidal gümüş suyu, göz açıcı araştırmalar sayesinde gümüş,modern tıp harikası olarak yeniden ortaya çıkmıştır.
Bir KİMYASAL ANTİBİYOTİK vücutta çalışarak yarım düzine farklı hastalık organizmasını öldürürken, İyonik kolloidal gümüş suyu tam 650 çeşidini öldürdüğü saptanmıştır. İyonik kolloidal gümüş suyu direnç gösteremez ve gümüş neredeyse toksin değildir. Sayısız testler, olduğunu göstermiştir. Bugün Dünya’da; bütün büyük şehirlerdeki su sistemlerinde ve batı sanayi ülkelerindeki bütün büyük işletmelerde sayısız uygulamada dezenfektan olarak kullanılmaktadır .

Daha önceki saflaştırma testlerinden en çarpıcı olanlarından biri, 1976’da Nebraska’daki 20.000 galonluk yüzme havuzunda gerçekleşti. Suda herhangi bir dezenfektan yoktu. Elli galon belediye kanalizasyon tesisi atık suyu havuza yerleştirildi. Bu 7.000 e’lik tehlikeli bir konsantrasyona neden oldu . 100 mililitre (yarım bardak) su başına koli bakteri hücreleri.
Havuzun içeriği, dezenfeksiyon için alternatif anodik ve katodik gümüş elektrotlar içeren bir tank içinden pompalandı. Üç saat içinde havuz tamamen e serbest kaldı . Coli bakterileri ve su milyarlarca parça su için yalnızca 3.2 parça gümüş içeriyordu – insanlar için tamamen güvenli bir miktar.
Gümüşün anti-mikrobiyal öldürme gücünün bir başka çarpıcı testinde, Pennsylvania’daki Allegeny County Sağlık Bölümü, daha önce günde 50 pound klorlayıcı ile dezenfekte edilen 152.000 galon havuzunda testler yaptı. Sistem, 1974 ve 1975’teki yüzme sezonları için gümüş bir sistemle değiştirildi. Havuz suyu, metalik gümüş ile emprenye edilmiş aktif karbon filtreden geçirilerek sirküle edildi.
İlçe Sağlık Bakanlığı 50 günlük numune aldı ve gümüş iyonlarının havuzda, her iki mevsim boyunca koliform , psödomonazve stafilokok bakteri içermeyen su ile milyarda 20 parça düşük bir oranda kaldığını tespit etti .
Buna karşılık, dezenfeksiyon için milyarda ortalama 700 parça kullanılabilir klor konsantrasyonuna sahip diğer 30 havuzdan 65 su numunesi, mililitre başına ortalama 1.3 psödomonas ve 7.3 staph hücre gösterdi . Testler sırasında gözle görülür yosun oluşumu görülmemiştir.

Kolloidal Gümüş Suyu İnsan Vücudunda Hem İyi Bakterileri, Hem De Kötü Olan Bakterileri Öldürür Mü?
Ticari markaların birçok satıcısı, İyonik kolloidal Gümüş suyunun insanın bağırsak yolunu kolonize eden ve vücuttaki gıdaların sindirimine yardımcı olan faydalı mikroorganizmaları öldürmediğini iddia eder.
Fakat gerçek şu ki, İyonik kolloidal Gümüş suyu gerçekten de geniş bir spektrumlu doğal antibiyotik görevi görüyor.
Bu nedenle, yeterli mineral İyonik kolloidal Gümüş bağırsak kanalına ulaşırsa, kesinlikle orada gelişen dost (yani faydalı) bakterileri öldürebilir.
İyonik kolloidal Gümüş bulaşıcı bir mikrop veya yararlı bir mikropu tanıma yolu yoktur. Mikrop gümüşe duyarlıysa, gümüş yararlı bir mikrop mu yoksa bulaşıcı mıdır diye ayırt etmeden onu öldürür ancak günlük olarak küçük İyonik kolloidal Gümüş suyu dozları kullanmak, bu konuda düşündüğünüz kadar problemli değildir.
Bunun nedeni, faydalı mikroorganizmaların üç ila yedi kilogramlık bağırsak kanalının herhangi bir yerinde olmasıdır.
Öyleyse, yaklaşık 10 ppm günde 30 ml civarı günlük kolloidal gümüş suyunun küçük bir günlük bakım dozunu kullanmak sıkıntı olmayacaktır.
Bunu üç neden ile açıklayalım:
1- Bu kadar az miktarda İyonik kolloidal Gümüş suyu kan dolaşımına çok hızlı bir şekilde emilmesi nedeniyle, çoğu durumda zaten bağırsak yoluna uğramaz.
2-Böylesine küçük bir miktar gümüş suyu dozu, bağırsak kanalını kolonize eden sayısız dost mikroplara kıyasla büyük bir tehdit oluşturmaz.
3-Dost mikroplar yeniden oluşumda çok üretken oldukları için, günlük bazda küçük miktarlarda İyonik kolloidal Gümüş suyu alırken öldürdüğünüz nispeten küçük sayılardan herhangi biri, temelde ertesi gün büyüyen bir koloni ile yer değiştirecektir.
Gümüş eksikliği ile ilgili sorunları önlemek, bağışıklık sistemini desteklemek ve vücudun enfeksiyona direnç göstermesine yardımcı olmak için vücutta dolaşan mineral gümüşü tutmak için deneyimli kullanıcılar tarafından günlük küçük miktarlarda İyonik kolloidal Gümüş suyu alınmaktadır.
Bununla birlikte, günde bir ons İyonik kolloidal Gümüş suyunun üstüne çıkınca, çok miktarda mineral gümüşün gerçekten bağırsak kanalından geçtiğini ve vücudunuzun daha fazla sayıdaki mikropları öldürdüğünü anlamak önemlidir.
Tecrübeli İyonik kolloidal Gümüş suyu kullanıcıları bize, günde bir onsu aştıklarında (örneğin, soğuk algınlığı, grip veya başka bir enfeksiyonla mücadele etmek için daha büyük günlük dozajlar alırken yanında probiyotik takviye kullandıklarını söylüyorlar.

Kolloidal Gümüş Suyunun Tazeliği ve Etkisi..
Kapalı ışık almayan bir dolapta sakladığınız İyonik kolloidal Gümüş suyunun tazeliğini ve gücünü kaybettiğini eğer gümüş parçacıklar süspansiyondan düşmeye başlar ve cam saklama kabınızın yanlarını veya altını kaplarsa, o zaman tazesini almanızın vakti geldiğini bilmelisiniz.
Örnek : Kolloidal Gümüş Suyu ve Tavuk Suyu Çorbası
Birkaç hafta önce eşim ve ben, Los Angeles’taki Mega Kitap Pazarlama Konferansı’na en çok satan yazar Mark Victor Hansen ile katıldık ve kısa bir süre sonra, nezle olduğumu hissetmeye başladım.
Mark’ın konferansları aydınlatıcıdır ama aynı zamanda yorucu olabilirler. Genellikle üç gün boyunca her gün sabah 9’dan akşam 9’a kadar, çok yoğunlukta geçer.Konferansın uzun süren yoğun saatlerini göz önünde bulundurduğumda,sadece fiziksel olarak tükenmekle kalmayıp aynı zamanda kötü bir soğuk algınlığının zamanla beni kapladığını hissetmeye başladım.
Konferans salonundan ayrılırken taze yapılmış İyonik kolloidal Gümüş suyumu yanımda getirmediğimi fark ettim. Sahip olduğum İyonik kolloidal Gümüş suyu , kendi evimde hazırladığım mikro parçacıklı İyonik kolloidal Gümüş suyu idi.
İyonik kolloidal Gümüş suyumu koyu renk pompa sprey kapaklı cam şişem de 9 aydır yanımda tıraş takım çantamda taşımaktaydım ve son dokuz aydır seyahat tıraş çantamda duruyordu.Tüm iş gezilerine giderken çantamı mutlaka yanımda taşırdım.
İyonik kolloidal Gümüş suyumun, zayıf saklama koşulları ve aradan 9 ay geçmesi nedeniyle çok yardımcı olacağını zannetmiyordum fakat çözeltiyi, berrak bir içme bardağına dökerek kontrol ettiğimde, gümüş parçacıklarının suyun dibine çökmediğini görebiliyordum yani camın altında gri bir film oluşmamıştı.
Bu, gümüş partiküllerin hepsinin, elektrik yükleri nedeniyle çözeltide hala askıda kaldığı anlamına gelir.
Başka bir deyişle, mikro parçacıklı kolloidal gümüş suyum, ilk yaptığım gün kadar taze ve etkiliydi.
Her zamanki gibi, mikro parçacıklı kolloidal gümüş, dokuz aylık olması ve o zamanın büyük çoğunluğu için yanlış bir şekilde saklanmış olmasına rağmen, çok mükemmel çalıştı.
Birkaç ons içtim. Enfeksiyonun göz ve kulaklarda başladığını gördüm ve her göze ve kulağa çözelti damlalarını uyumadan önce damlattım ve boğazıma biraz kolloidal gümüş suyu püskürttüm ,ciğerlerime ulaşsın diye burnumdan derinlemesine içime çektim.
Ertesi gün tekrar kendimi eskisi gibi sağlıklı hissediyordum, nefesim rahatlamış ve tazelenmiş, çok daha az tıkanıklık, daha fazla bitkinlik hissediyordum ve daha fazla kendimi kötü hissetmeden konferansa devam ettim.
Gerçek gümüş nano parçacıklar üreten kolloidal bir gümüş suyu üretim setine sahip olmanın güzelliği budur.

Gümüş Parçacıkların Çökmesine Neden Olabilecek Faktörler Nelerdir ?
Kolloidal gümüş suyunuzu parlak ışıkta saklarsanız veya elektro manyetik dalgalar yayan cihazların yakınında saklarsanız bu durum başınıza gelebilir.
Gümüş parçacıklarının suyun dibine çökelmesinin en yaygın nedenlerinden biri de, aşırı büyük gümüş parçacıkları üreten kolloidal gümüş suyu üretim adaptörü kullanımıdır.
Gümüş parçacıklar kolloidal gümüş çözeltinizde ne kadar büyük olursa, o kadar ağır olurlar ve çözeltideki Brownian hareketi durumunda asılı kalmak için elektrik yükü o kadar yüksek olur.
Brownian hareketi, kısmen, gümüş parçacıklarınızın çözeltiden çıkmasını engellemeye yardımcı olan olaydır.Çözeltideki milyarlarca mikroskobik gümüş partikülün her birinin üzerindeki pozitif elektrik yükü gümüş partiküllerin birbirini sürekli olarak itmesini sağlar ve iki mıknatısın üzerindeki pozitif kutuplar gibi birbirinden ayırır.
Milyarlarca minik gümüş partikülü damıtılmış su çözeltisine asılır ve partiküllerin her biri durmaksızın hareket eder kendisine en yakın gümüş partikül tarafından sürekli olarak itilirler.
Her gümüş parçacığı bir sonraki en yakın gümüş parçacığına “pong” raketi gibi davranır.
Birbirlerine asla dokunmasalar bile, birbirlerinden “sıçradıkları” ve birbirlerini farklı yönlere itdikleri görülür.
Bu sürekli, saniyede milyarlarca kez devam eder.

Bölüm 3

Kullanan İnsanların Verdiği Bilgiler Dahilin De İyonik Kolloidal Gümüş Suyunun Fayda Sağladığı Söylenen Bazı Hastalıklar.

1-Evcil hayvanların virüs kaynaklı tüm problemleri
2-Anlık ateşin neden olduğu deri kabarcıkları ve bulaşıcı deri hastalıkları
3-Her türlü böbrek enfeksiyonları
4-Ülser
5-Evinizin her köşesinde hijyenik bir ortam oluşturabilmek için
6- İdrar yolu iltihapları(mesane enfeksiyonları)
7-Sistit
8-Evdeki içme suyunun hijyenini sağlamada
9-Köpek ve kedilerdeki pirelerin kovulmasında
10-Styler bir göz rahatsızlığı(genellikle göz veya göz kapağının enfeksiyonları
11-E Coli ve gıda zehirlenmesi
12-Her türlü virüs ve bakterinin öldürülmesinde
13-Sinüs oşaltım ve öksürük kesmede
14-Cilt sağlığı ve özellikle daha genç bir cilde sahip olabilmek için
15-Grip nezle ve soğuk algınlığında
16-Her türlü üst solunum yolu rahatsızlıklarında
17-Kronik bronşit astım akciğer iltihapları
18-Her türlü göz enfeksiyonlarında
19-Kronik akciğer enfeksiyonlarında
20-Zika virüsü
21-Kanser
22-Arı sokması ve sivrisineklerle savaşırken
23-Reflü
24-Her türlü saçlı deri yaralarında
25-Kümes hayvanlarının virüssel hastalıklardan kurtulmasında
26-Her türlü deri hastalıkları(sedef egzama mantar ürtiker v.b)
27-El ve ayak tırnak mantarları
28-Her türlü nazal problemler
29-Her türlü alerjik rahatsızlıklar
30-Çiçek virüsü
31-Bacak ülserleri
32-Sepsis
33-Siğiller
34-Hemeroid
35-Sorunlu cilt rahatsızlıkları
36-İnatçı mrsa enfeksiyonu
37-Böcek ve örümcek ısırıkları
38-Karaciğer hasarını azaltır
39-Lyme hastalığı
40-Fibromiyalji
41-Epileptik nöbet rahatsızlıkları
42-Tüberküloz
43-Saçkıran
44-Kolit ve diğer inflamatuar bağırsak enfeksiyonları
45-Meme ve karaciğer rahatsızlıkları
46-Mide rahatsızlıkları
47-İshal
48-Balık tankında ve akvaryumda
49-Katarakt ve glokom
50-Zehirli sarmaşık ve zehirli meşe
51-Chron hastalığı
52-HPV virüsü
53-Ebola virüsü
54-Bubonik veba
55-Mycoplazma enfeksiyonları
56-Bitkilerdeki parazitlerde
57-Kulak burun boğaz ağız ve göz rahatsızlıklarında
58-Ağız ve diş hastalıkları
59-Diş ve diş eti iltihapları
60-Kistik fibrozis rahatlaması
61-Heliko bakteri
62-Cerrahi ameliyat yaralarında
63-Demans önleyici özellik
64-Diyabet
65-Kemoterapiden daha iyi çalışır.kemoterapinin yan etkilerini azaltmada
66-Prostat kanseri ;
” Ancak gümüş tam 650 çeşidini öldürür. Direnç gösteremezler ve gümüş neredeyse toksik değildir. ”
Çoğu insan enfeksiyonları iyileştirmek, bağışıklığı artırmak ve soğuk algınlığı, grip ve diğer enfeksiyonları önlemek için kolloidal gümüş suyu kullanır.

Savunulan Bağışıklık Sistemi Ve Kolloidal Gümüş Suyu
Savunulan Bağışıklık Sistemi ve Kolloidal Gümüş Suyu Yaklaşık dört yıl önce çift organ nakli (böbrek / pankreas) olan bir adam tanıyorum.
Bağışıklık sisteminin nakledilen organları reddetmesini engellemek için her gün reddetme karşıtı ilaçlar almak zorundadır.
Bunun nedeni, insan bağışıklık sisteminin nakledilen organları “yabancı cisimler” olarak görmesi ve onları saldırı için hedef almasıdır.
Bu nedenle, anti-reddetme ilaçları yüzünden neredeyse hiç bağışıklık sistemine sahip değil, yani hemen hemen her türlü fırsatçı enfeksiyon için saldırıya açık bir bağışıklık sistemine sahip.
Dahası, çalıştığı işin doğası gereği, gün boyunca genel halkla sürekli temas halinde ve soğuk algınlığı, grip, boğaz ağrısı çeken insanlarla birlikte yoğun bir gün geçirmekte. Bu, nakil hastaları için çok tehlikeli bir durumdur, çünkü, genel olarak konuşursak, bağışıklık sistemleri, immün baskılayıcı anti-reddetme ilaçlarından, en küçük enfeksiyonların bile yaşamı tehdit edebilecekleri kadar zayıftır.
Ancak, arkadaşım bana her sabah kolloidal gümüş suyu ile reddetme karşıtı ilacını yıkadığını söyledi ve nakilden bu yana geçen dört yılda ciddi bir enfeksiyonu olmadığını aktardı.Sadece bu dönemde bir kaç kez soğuk algınlığı ve nezle vakası yaşadığını belirtti.
Ciddi enfeksiyon hastalıklarına yakalanmak elbette durumları göz önüne alındığında çok olağan dışıdır.
Normal olarak, bağışıklık sistemini baskılayan anti-red ilaçları bulunan nakil hastalarının, her yıl ciddi bir hale gelebilecek bir dizi enfeksiyondan etkilenmeleri oldukça yaygındır.
Aslında, birçok nakil hastası enfeksiyon kapmaktan çok korkar hale gelir ve nereye giderlerse gitsinler, yanlarında doktorların yüz maskelerini bulundururlar.
Diğer nakil hastaları, soğuk algınlığı ve grip durumunun yaygın olduğu yılın belli zamanlarında, halka açık yerlerde bulunmazlar ama arkadaşım enfeksiyon korkusunun onu durdurmasına izin vermiyor. ve işini yürütmek ve geçimini sağlamak için yapması gereken neyse kendini kısıtlamadan yaşantısına normal akışında devam ediyor.

Kolloidal gümüş suyunun bağışıklık sistemi zayıflamış diğer kişilere de yardım edip etmeyeceğini merak ediyorum.
Son 14 yıldır, kronik yorgunluk sendromunu uzak tutmak için kişisel olarak günlük küçük miktarlarda kolloidal gümüş suyu kullandım.
Ayrıca, AIDS gibi daha ciddi durumlardan etkilenen bazı kolloidal gümüş suyu kullanıcılarından da HIV sayılarını ciddi derecede düşürdüğünü ve bakteri ve mantar enfeksiyonlarının önlenmesine yardımcı olduğunu duydum.
Bunlar her yıl AIDS hastalarını öldüren fırsatçı bakteriyel ve fungal enfeksiyonlardır.
Tabii ki, kolloidal gümüş suyunun bağışıklık sistemi zayıflamış bireyleri koruyabileceğini gösteren hiçbir tıbbi çalışma yoktur.
Bunlar sadece anekdotal bilgilerdir ancak düşünmek gerekir ve tıbbi otoritelerin neden bağışıklık sistemi zayıflamış hastaların karşılaştığı çok ciddi sorunların bazılarına olası bir çözüm olarak kolloidal gümüş suyuna daha yakından bakmadıklarını merak etmeniz gerekir.

İyonik Kolloidal Gümüş ve Kronik Yorgunluk Sendromu.
Geçmişte kronik yorgunluk sendromuna sahiptim.Yataktan çıkamadığım ve yorulmadan banyoya giremediğim zamanlar oldu. Bu zayıflatıcı ve yıpratıcı yorgunluk dönemleri günlerce, hatta haftalarca sürebiliyordu ancak kolloidal gümüş suyunu yaklaşık 13 yıl önce ilk kullanmaya başladığımdan beri, tek bir ciddi kronik yorgunluk yaşamadım. Sonuç olarak, kolloidal gümüş suyunun enfeksiyonu gerçekten hafiflettiği, bağışıklığı arttırdığı ve vücudun kendini iyileştirmesine yardımcı olduğu gerçeğini inkar edemem.
İyonik Kolloidal gümüş suyunun güvenli, yararlı kullanımı için basit anahtarı, vücut ağırlığınıza göre doğru dozu almaktır.
Çevre Koruma Ajansı (EPA) insanlar için günlük yaşam boyu güvenli kolloidal gümüş suyu dozaj aralığını yayınlamak için baya bir çaba harcadı, bu aynı zamanda vücudunuza zarar vermeden bir ömür boyu günlük alabileceğiniz miktar anlamına geliyor. Bunun için günlük güvenli doz kısmına bakabilirsiniz.
Gümüş Suyu Ve Psoriasis (Sedef Hastalığı) Şlw İlgili Elde Edilen Bilgiler
Psoriasis cilt bozukluklarının en şaşırtıcı ve kalıcılarından biridir.Normalden 10 kat daha hızlı çoğalan cilt hücreleri ile karakterizedir. Altta yatan hücreler cildin yüzeyine ulaştıkça ve ölürken, derinliklerinde kabarık beyaz lekelerle kaplı kırmızı plaklar oluşur. Psoriyazis genellikle dizler, dirsekler ve kafa derisi üzerinde meydana gelir ve aynı zamanda ayakların,avuç içlerinin ve ayak tabanlarının da etkilenmesine neden olur .Temizlemek için yardımcı olabilecek ilaçlar ve diğer tedaviler de vardır. Sedef hastalığının ayırt edici özelliği olan kırmızı, pullu, kalınlaşmış cilt lekeleridir ve tedavisi yoktur. ”
Ne yazık ki, sedef hastalığından muzdarip insanlara göre, çoğu zaman bu durum için reçete ilaçları fayda sağlamaz veya istenmeyen yan etkilere neden olur. Neyse ki, pek çok sedef hastalığı kurbanı gümüş suyunun güvenli olduğunu söylemektedir.İyonik Kolloidal Gümüş suyu uzun süre cildin iyileşmesini teşvik etme yeteneği ile bilinir olağanüstü bir rahatlama ve iyileşme sağlar. İşte yaşanmış bir hikaye :
Kısa bir süre önce, İngiltere’de bulunan topluluk üyesi GS’den Facebook’taki Colloidal Silver Secrets Topluluğu’nda şu yazıyı aldım.
“2 ons ham organik soğuk preslenmiş Hindistan cevizi yağını eritip 10 ml kolloidal gümüş sıvı ile karıştırıyorum. Sonra kafama ve vücuduma uygularım. Sedef hastalığımı doktorların yazdığı ilaçlardan daha iyi bir yerde tutmaya yardımcı oluyor bundan hiç şüphem yoktur.
Bu beni çok düşündürdü. Sonuçta, yeni bir klinik çalışma, kolloidal gümüş suyunun egzama (dermatit) cilt hastalıklarına karşı etkili olduğunu göstermiştir .Öyleyse neden sedef hastalığına da yardımcı olmasın diye düşünmeye başladım ve ben bunu gerçekten araştırmaya başladım. Son beş yılda edindiğim yüzlerce okuyucu referansından kazandığımda bulduklarım:
Hartford’dan ALF Price , şunları yazmıştı: “ Günde 3 kez yarım çay kaşığı İyonik Kolloidal gümüş suyu aldım. Sedef hastalığına gerçekten yardımcı oldu. Enfeksiyonun neredeyse tamamı iki hafta sonra gitti ve tekrar dışarı çıkabildim . ”

Birkaç yıl önce Eugene, OR’den Bayan JM, şunları yazmıştı:
” Yüzümde sedef benzeri bir durum vardı. Doktor ilaçlarının hiçbiri işe yaramadı. İşe yarayan tek şey, İyonik Kolloidal gümüş suyu oldu .Ben sadece kolloidal gümüş ile bir pamuğu ıslattım ve etkilenen bölge günde üç veya dört kez uygulama yaptım ve çok etkili olduğunu gördüm.
Birkaç yıl önce, Kanada, Saskatchewan’dan Hugh H. bana şunları yazmıştı: “Ben tüm hayatı boyunca sedef hastalığına yakalanmış olan bu kadını biliyorum. Her zaman doktorlar ve uzmanlardan yardım alıyordu.Kömür sabunu ve merhemini bile kullandı çünkü çaresizlikten ne yapacağını şaşırmıştı.Gümüş suyunun işe yarayıp yaramadığını bilmiyordum, ama deneyebilirdi.10 gün boyunca az miktarda kolloidal gümüş içtikten ve topikal olarak etkilenen cilde uygulandıktan sonra sedefi gitmişti. Şimdi zaman zaman geri dönüyor, ama ondan nasıl kurtulacağını biliyor. 56 yıl sonra ilk defa onun özgür bir şekilde çalışmak için Jamaika’ya gitti.”

Siğil Hakkında Elde Etmiş Olduğumuz Bilgi;
Siğiller ,HPV ailesindeki virüslerin yol açtığı cildin üst katmanında oluşan bir enfeksiyondur.Cildin bu dış tabakasını, genellikle küçük bir çizik ile istila ettiğinde, cildin dış tabakasında hücrelerin hızla büyümesine neden olur ve daha sonra da siğil oluşur. İyonik kolloidal gümüş suyu suyunun siğillerde kullanımını özetle şöyle anlatılmaktalar: Öncelikle uygulanacak alanı çok iyi temizlenerek steril hale getirilmesi ve kurutulması gerekmekte. Daha sonra siğillerinizin üzerine püskürtme yöntemi uygulayıp kurumasını bekleyin veya bir parça pamuğu İyonik kolloidal gümüş suyu ile ıslatıp siğil olan bölgede çok fazla bastırmadan uzun süre bekletin. Bunu yaparken de yanında mutlaka İyonik kolloidal gümüş suyu suyunu güvenli günlük dozlarda içerek kullanabilirsiniz. Viral hastalık ” molluscum contagıosum ” hakkında elde etmiş oldugumuz bilgi Molluscum contagiosum iyi huylu viral bir hastalıktır. Molluscum’a neden olan virüs doğrudan veya dolaylı olarak giyim, havlu vb. ürünlerden paylaşarak geçirilebilir. Ayrıca yüzme havuzlarında da alınabilir.Küçük çocuklu aileler genellikle banyo suyunu paylaşır ve bu şekilde yayılabilir.Yetişkinler arasında cinsel temas yoluyla da geçilebilir, bu durumda Molluscum genital bölgenin etrafında görülür. İyonik kolloidal gümüş suyunun bu hastalıkta kullanımı yaygınlaşmış durumda olduğu yapılan araştırmalarda gözlenmektedir. İyonik kolloidal gümüş suyu kullanan bir çok hastanın çok iyi sonuç aldığı anlatılmakta ve hastalar tarafından paylaşılmaktadır.
Kullananların anlatımı şekli ile Bölgeye püskürtülerek uygulanıyor. İyonik kolloidal gümüş suyu ayrıca güvenli günlük dozlarda olarak bu uygulamanın yanında içilmelidir denilmekte. Zona Zona, kabarcık bir deri döküntü süne neden olabilir ve bu da iki dört hafta sürebilir; hatta daha uzun sürebilir. Bazı hastalar, aylarca sürebilen ciddi bir sinir ağrısı yaşarlar, hatta döküntü kaybolduktan sonra bile yıllarca bu sıkıntıyı atlatamazlar. Buna post-herpetik nevralji denir ve zona hastalığının en yaygın komplikasyonudur.Zona, su çiçeği hastalığına neden olan aynı virüs olan varicella zoster virüsünden kaynaklanır.Uzmanlar, yıllar sonra, özellikle fiziksel veya zihinsel stres dönemlerinde ve bağışıklık düşük olduğunda bu hastalığın yeniden faaliyete geçebileceğini söylerler. Zona hastalığından kaynaklanan ağrı, genellikle kontrol edilemeyen kaşıntı ve derin, zayıflatıcı ağrılarla birlikte derin yanma veya “bıçaklama” ağrısı olarak tanımlanabilir. Gümüş suyunun bu hastalıkta yaygın kullanımı oluşan bölgeye sprey ile sıkılması ve bunun yanı sıra oral yolla ağızda 15-20 saniye dil atında beklettikten sonra yutulması tavsiye edilmektedir. Ayrıca İyonik kolloidal gümüş suyu jel olarak da kullanabilirsiniz. O zaman sprey yerine jel sürülmelidir çünkü daha faydalı olduğu söylenmektedir.
Not: Jelinizi, ister argan yağı isterseniz de Hindistan cevizi yağının içine bir
miktar gümüş suyu karıştırarak oluşturabilirsiniz. Ablam, zona ile korkunç bir şekilde acı çekerken kolloidal gümüş kullandığından bahsetti. Kayropraktör , kolloidal gümüş suyunu denemesini önerene kadar her gün aylarca acı çekmişti.
Kullandıktan sonra iki hafta içinde iyileşti! Bu şekilde kullanımı salgının uzun sürmesini engelleyip, şiddetinin de azaltmasını sağlayacaktır. Çok şiddetli zona meydana geldiğinde kullanıcılardan bazılarının günlük 60 ml -120 ml arası gümüş suyu yuttukları kaynaklarda mevcuttur.Aynı zamanda bu kişiler cilt lezyonlarına gün içinde 3-5 sefer gümüş suyu püskürttüklerini anlatmışlardır.

Kolloidal Gümüş Ve Ağız Yaraları
Öncelikle bu konuda bir anısını ve deneyimlerini paylaşan bir kişinin anlatımına yer vermek istiyorum ” Eşim ve ben dişlerimize yeni porselen kaplama yaptırdık ve bu süreç boyunca diş hekimimizin yeterince açıklayamadığı bir şeyi fark ettik; alışma sürecinde porselen kaplamalara geçmeden önce geçici plastik kronları uyguladıktan sonra doğrudan dudaklarımızın iç kısmında düzinelerce minik, berrak kabarcıklar ve yaralar ortaya çıktı. Diş hekimimiz göreceli olarak genç bir bayandı ve kozmetik diş hekimliği alanında geniş bir eğitime sahipti aynı zamanda yaptığı işte çok deneyimliydi. Yine de, bu kabarcık kümelerini hiç görmemişti. Meslektaşlarına danıştıktan sonra, ulaşabilecekleri tek sonuç, belki de karımın hem geçici kronları yapmak için kullanılan plastiğe hem de onları dişlere tutturmak için kullanılan
tutkallara karşı alerjisi olduğudur. Her ne ise, bu küçük kabarcıkların plastik geçici kronlar her takıldıktan sonra doğrudan dudaklarımızın iç kısmında oluşmasına neden oluyordu.Genellikle dişçinin ofisini terk ettikten sonraki üç ya da dört saat içinde kabarcıklar oluşuyordu.
Elbette diş hekimi bu durumdan son derece endişe duyuyordu ve bize,rahatsızlığı gidermek ve onları iyileştirmek için bir takım ticari sıvı tıbbi uyuşturucu ilaçlar verdi. Tabii ki, kimyasal yüklü bu sıvı reçeteli ilaçlar bizi iyonik kolloidal gümüş suyumuzu kullanmaya teşvik etti. Sonuç mükemmeldi.
Bundan sonra ki süreçlerde Diş tedavilerimizden sonra bu olağan dışı kabarcık kümeleriyle karşılaştığımızda doğrudan iyonik kolloidal gümüş suyu kullanmaya karar verdik. Dudaklarımızın içindeki yumuşak etin kabarma olup olmadığını biliyorduk, o zaman diş hekiminin kullandığı bir şey muhtemelen ete hafif bir yanma reaksiyonu veriyordu.
Sorunu çözmek için, 10 ppm gümüş suyumuzdan 30 ml kadarı ile 60-90 saniye kadar gargara yaptık ve bu süreci günde üç veya dört kez tekrarladık. Bu basit işlem sayesinde küçük kabarcık kümeleri iyonik kolloidal gümüş suyunun ikinci veya üçüncü kullanımından sonra patlamaya başladı. İkinci gün altındaki cilt, sihir gibi iyileşmeye başladı. Üçüncü günün sonunda ciltteki tüm kabarcıklar yok oldu.
Geçtiğimiz birkaç ay boyunca yaptığımız çok sayıda kozmetik diş hekimliği nedeniyle, bu sürece iki kez katlanmak zorunda kaldık.Bu sürede iyonik kolloidal gümüş suyu kullanımı her
seferinde mükemmel bir şekilde bizi rahatlattı. Eğer sizlerde kozmetik bir diş prosedüründen sonra dudaklarınızın içindeki yumuşak cilt üzerinde küçük kabarcıklar ve yaralardan oluşan bir rahatsızlık yaşarsanız, bulduğumuz en iyi ve güvenli çözümün kolloidal gümüş suyu olduğunu unutmayın. ” yazarak deneyimini paylaşmışlar.

Mantar Enfeksiyonlarını Kolloidal Gümüş Suyu İle Tedavi Etmek ;
Bu elbette deneyimli kolloidal gümüş kullanıcıları için yeni bir şey değildir. Bu güçlü doğal antibiyotiği sıklıkla her çeşit mantar enfeksiyonunu iyileştirmek için kullanırlar.
Örneğin, birçok kötü kepek vakasının kılık değiştirmiş topikal fungal cilt enfeksiyonları olduğu iyi bilinmektedir. Halk arasında iyi bilinmeyen şey kolloidal gümüşün, basit bir pompa sprey şişesinin içine koyulması ve saçınızı duştan kuruttuktan sonra her sabah hafifçe püskürtülmesi, birkaç gün içinde bu topikal gizli mantar enfeksiyonlarını ortadan kalktığını göreceksiniz.
İç kulağın mantar enfeksiyonlarında da aynı şekilde, birkaç gün üst üste birkaç gün kulaklara birkaç damla İyonik Kolloidal Gümüş suyu damlası koyarak, on beş dakika kulağa sızmasına izin vererek, sadece birkaç günde tedavi edilebilir.
Aynı şekilde, gözlerin mantar enfeksiyonları, sadece birkaç kez bir kaç damla İyonik Kolloidal Gümüş suyunu gece yatmadan günde birkaç kez doğrudan gözlere damlatarak pratik bir şekilde iyileştirebilirsiniz. (Özellikle ,pembe göz rahatsızlığında mükemmel bir şekilde çalıştığını görürsünüz)
Ağızda sadece Candida “maya” mantarı olan ve genellikle beyaz bir dille karakterize edilen pamukçuk ağzı İyonik Kolloidal Gümüş suyu kullanılarak hızla iyileştirilebilir. Ağzınızda günde iki veya üç kez bir çorba kaşığı İyonik Kolloidal Gümüş suyu gargara yapın ve her seferinde beş dakika bekleyin daha sonra ister yutabilir veya isterseniz tükürebilirsiniz. Bunu, özellikle şekerli ürünlerin tüketildiği herhangi bir yemekten sonra yapın. Birkaç gün içinde azalan ve bir veya iki hafta içinde yok olan “pamukçuk” semptomlarını göreceksiniz.
Sporcunun ayak mantarı ve inatçı ayak tırnağı mantar enfeksiyonları, karaciğere zarar verdiği bilinen zararlı zararlı antifungal ilaçlar yerine İyonik Kolloidal Gümüş suyu kullanılarak da silinebilir. Basitçe bir cam pişirme kabı alın (kek pişirme için kullanılanlar gibi) ve içine bir buçuk cm yüksekliğe gelinceye kadar İyonik Kolloidal Gümüş suyu dökün sonra, televizyon izlerken veya kitap okurken ayaklarınızı yaklaşık 30 dakika suyun içinde bekletin.
Sporcu ayağı, bu basit yöntemi izleyerek birkaç gün içinde yok edilebilir ancak inatçı ayak tırnağı mantar enfeksiyonları üç hafta kadar sürebilir, hatta biraz daha uzun sürebilir. Bununla birlikte, yakında eski sarımsı veya gri-yeşil ile enfekte olmuş tırnakların olduğu yerde büyüyen hoş, berrak yeni tırnakların farkına varacaksınız. Eski enfekte olmuş ayak tırnağını doğal olarak büyürken kırpın ve güzel enfekte olmayan tırnağın normal şekilde büyümesine izin verin
BU YÜZDEN SİNDİRİM SİSTEMİNİZİ GÜNLÜK OLARAK TEKRAR KOLONİLEŞTİRMEK İÇİN LACTOBACİLLUS ACİDOPHİLUS , BİFİDOBACTERİUM VE BAĞIRSAK SİSTEMİNE ÖZGÜ OLAN DİĞER FAYDALI MİKROPLARI İÇEREN TAKVİYE EDİCİ PROBİYOTİK ÜRÜNLERİ DÜZENLİ OLARAK MUTLAKA KULLANIN.
Bölüm 4

Ppm Konusu Nedir Ve Ppm Ve İyonik Kolloidal Gümüş Suyu Arasındaki Bağ Nedir..
Ppm(milyonda bir parça)denilen yaygın olarak kullanılan fakat aynı zamanda geniş ölçüde yanlış anlaşılan bir terimdir.örneğin bir çok insan ppm in bir şekilde gümüş suyunun gücünü veya mikrobiyal öldürme gücünü gösterdiğine inanır.bazı kişiler ise belirli bir hacimdeki gümüş parçacıklarının sayısını temsil ettiğine inanır.ppm sıklıkla sudaki gümüş konsantrasyonunu temsil etmek için ifade edilir ama bu bile tam olarak doğru bir ifade değildir.tanım olarak 1 ppm gümüş suyu 1 litre su (1000 ml)içinde biriktirilmiş bir miligram gümüştür.yani gerçekte gümüş parçacıklarının sayısı değil 1 litre suda gümüşün toplam ağırlığının ölçümüdür.gümüş suyundaki gümüşün gerçek ağırlığından ziyade (ppm)toplam gümüş içeriğinin ne kadar küçük
(nano)boyutta bölünmüş olduğu bizim için daha önemlidir.1 mg gümüşü bölüp daha ince sadece 500 bin yerine 5 milyon küçük gümüş partikül haline getirdiğimizi düşünelim.daha küçük gümüş parçacıkları vücut tarafından daha kolay emildiğinden ve vücudun organlarına dokularına ve hücrelerine dağılımı daha kolay olacağından gümüşü 10 kat daha verimli hale getirmiş olursunuz.

İyonik Kolloidal Gümüş Suyu İçin Günlük Tavsiye Edilen ( Doz ) Miktar:
Kolloidal gümüş suyunun güvenilirliği gerçekten çok sorgulanmaktadır.Günümüzde herkes bilinçli yada bilinçsiz bir şekilde gümüş suyu kullanabilmektedir.Dünya Gümüş Güvenlik Konseyinin raporuna göre yetişkin bir insan vücudu 50 miligram gümüşü yıllık oranda tolere edebilmektedir.Bu oran aynı zamanda 50 ppm gümüş suyuna eşittir ve sizlerin maksimum seviyede kullanabileceğiniz doz olarak belirtilmiştir.Bu rapor bakıldığı zaman güvenilir bir rapor gibi görülebilir.Yüksek ppm oranlarında ve hangi şartlarda nasıl üretildiğini bilmediğiniz gümüş sularını kullanmaktan kesinlikle kaçınmalısınız.10 ppm kolloidal gümüş suyu dünya standartlarına en uygun biçimidir ve her hastalıkta etkin şekilde kullanılabilmektedir.
Dünya Gümüş Güvenlik Konseyinin sunmuş olduğu formül şu şekildedir.
Hasta olmayan sağlıklı bir bireyin günlük güvenli doz kullanım oranı şu şekilde bulunmaktadır.
Kişinin kilosu ile 12 çarpılır çıkan sonuç kullanılan gümüş suyunun ppm oranına bölünür.Sonuç size sağlıklı bir insanın günlük kullanabileceği gümüş suyu damla sayısını verecektir.
Not :20 damla 1 ml gümüş suyuna eşittir.
Hasta olan bireylerde hastanın şikayetine göre bu oranın farklı katları kullanılabilmektedir.Bu tamamen kişinin kendi sorumluluğunda olmakla birlikte en uygun dozu kullanıcılar belli aralıklarla deneyimleyerek bulmaktadırlar.

ÖNEMLİ UYARI : Bu bilgilerin doğruluğu kesin olmamakla birlikte,insanların doz aşımlarında dikkat etmesi ile ilgili fikir sunmak için paylaşılmıştır.Kullanıcıların kendi deneyimleri ile kullandıkları gümüş sularının olası zararları kendilerini bağlamaktadır
Kolloidal Gümüş Suyu Kullanımında Sınır Ne Olmalıdır ?
Sonuç olarak, aşırı kolloidal gümüş suyu kullanımı aşırı vitamin hapları almak kadar tehlikelidir. Vitaminleri normal, sağduyulu bir dozaj aralığında alırsanız sizlere tamamen faydalı olduğunu görürsünüz.
Kolloidal gümüş suyu kullanımı da bunun gibidir. Özellikle bağışıklık sisteminiz tehlikeli bir durumda ise ve derin oturmuş bir enfeksiyona sahipseniz normal, sağduyulu bir dozaj aralığında kolloidal gümüş suyu kullandığınızda bağışıklık sisteminize önemli ölçüde yardımcı olursunuz ve bu sizi sağlıklı kılar.
Kolloidal gümüş suyunu neredeyse 13 yıldır kullanıyorum ve bana asla zarar vermedi. Sadece bu güçlü doğal enfeksiyonla savaşan ve bağışıklık arttırıcı özelliğinden faydalandım.

İyonik Kolloidal Gümüş Suyunun Belirtilen Tehlikeleri Gerçek Mi ?

Gümüş suyuna karşı yapılan en yaygın iddiaların çoğu gerçeklerden ve belgelerden yoksun yada aşırı abartılmıştır.
kolloidal gümüşün bazı reçeteli ilaçların emilmesine müdahale ettiği fikri İnternet her yerinde sıvanmıştır.ancak şimdiye dek atıf yapılan tek belge aynı iddiayı yapan bir FDA bültenidir.
Laboratuvar ortamının e-coli bakterileri gümüşe yapıştığı bilinen
etkinliğini azalttığı bilinen kimyasallara sahiptir.diğer bir deyişle çalışmalar laboratuarda tüp çalışmalarıdır.

ÖNEMLİ NOT VE YASAL UYARI: Biz doktor değiliz. Bu nedenle tıbbi öneri sunamıyoruz ve sunmuyoruz. Tıbbi bir sorununuz varsa, lütfen lisanslı hekiminize başvurun. Kendi kendine tedavi önerilmemektedir. Burada ki bilgiler herhangi bir hastalığı teşhis, tedavi, iyileştirme veya önleme amacı taşımamaktadır. Burada ki bilgileri Internet ve bazı kaynaklardan toplanmış genellikle , kendi deneyimleri anlatan kişilerin verdiği bilgileridir ve genelleme yaparak yorumlanmamalıdır.. Tanımlanan kullanım yöntemlerinin güvenli, etkili veya güvenilir olduğu veya sonuçlarınızın aynı olacağının garantisi yoktur; Bireysel sonuçlar değişebilir. Ek olarak,bu genel amaçla toplanmış bilgilerim içeriği kesinlikle bilgi paylaşımı amaçlıdır, ve hiçbir şekilde tıbbi tavsiye sağlamamıştır veya teşebbüs edilmemiştir. Topladığımız bilgiler, doğru ve güvenilir olduğu düşünülen kaynaklardan elde edilir, ancak bunların doğruluğu veya güvenilirliği ile ilgili hiçbir garanti verilmez, ima edilemez. Bu nedenle okuyucuların kendileri ve kendi memnuniyetlerini tüm raporların, önerilerin, sonuçların, yorumların ve görüşlerin doğruluğunu ve güvenilirliğini sorgulamaları gerekmektedir.. Bizler herhangi bir ürünün kullanımından tahakkuk eden sağlık yararları hakkında herhangi bir iddiada bulunmuyoruz veya söz vermiyoruz . İyonik Kolloidal gümüşün kullanımında ve etkinliğinde ve sağlık ve tıpta uzun tarihçesinde, hem profesyonel hem de gizli olarak birçok kamuya açık bağımsız dokümantasyon bulunmaktadır. Burada yaptığımız bu bilgileri elimizden geldiğince dikkatli toplayarak sizlere bilgi paylaşımı amacıyla sunmaktır Burada yer alan herhangi bir bilginin uygulanması sonucunda veya kullanılması veya yanlış kullanılması sonucu okuyucu tarafından oluşabilecek her türlü zarar veya ziyanın sorumluluğunu özellikle reddeder.. Sağlık ve beslenme seçimlerinizden yalnızca siz sorumlusunuz.

Bölüm 5

Ölümcül Patojen Mrsa’yı İyonik Kolloidal Gümüş Suyu Yok Eder mi !
Bürokratlar Neden Kullanma Hakkınızı Yok Etmeye Çalışıyorlar?

CNN en sonunda bununla ilgili bir yayın yaptı.Amerikan Tıp Birliği’nin saygın dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmanın şu anda ABD’de yılda 94.000’den fazla ölümcül MRSA enfeksiyonu olduğunu ve ABD’de her yıl daha fazla insan öldürdüğünü söylüyorlar. Özellikle aids hastalarına söylemedikleri şey, MRSA’nın güvenli ve tamamen doğal tedavisinin 20 yıldan uzun süredir biliniyor olmasıydı.
Bu tabiki ,kolloidal gümüş suyudur.
Tabii ki, MRSA’nın tedavisi 20 yıldan uzun süredir bilinmektedir. Syracuse Tıp Üniversitesi’nde 1980’lerin ortalarında elektriksel olarak üretilen gümüş iyonları üzerine çığır açan araştırması sırasında MD, Dr. Robert O. Becker tarafından keşfedildi ancak tedavi tamamen doğal olan kolloidal gümüş suyu olarak bilinen minik mineral gümüş parçacıkları olduğu için FDA bu bulguları gizledi. FDA, kolloidal gümüş suyunun enfeksiyonla mücadele amaçları için “etkisiz” olduğunu söyleyerek reklam kampanyaları ile kötülemekten geri kalmadı.
Kolloidal gümüş suyu 90 yıllık tıbbi araştırma geçmişine sahiptir ve bulaşıcı hastalıklara karşı şaşırtıcı etkinliği 1920’lere kadar uzanmaktadır.
Bazı medikal çalışmalar kanıtlıyor ki; Dünyanın farklı yerlerindeki tıp üniversitelerinden bazı çalışmalar, İyonik kolloidal Gümüş suyunun MRSA için yasaklı tedavi yöntemi olduğunu göstermiştir.
Bu az bilinen çalışmalar kolloidal gümüş suyunun Avrupa hastanelerinde, hastaların hastaneye yatırılırken ölümcül MRSA enfeksiyonlarına yakalanmalarını önlemek için nasıl kullanıldığına dair bilgiler içermektedir.
Örneğin, hastane hastalarına, içine çok küçük gümüş parçacıkları dokunmuş yeni icat edilmiş kumaş malzemeden yapılmış özel önlükler veriyorlar aynı zamanda hastanelerin koridorlarında koloidal gümüş buharı püskürten ve böylece insanları ölümcül MRSA enfeksiyonuna yakalanmalarını engelleyen bir makine bile var.

Gümüş Suyu Şebeke İçme Suyunuzu Arıtır.

FDA, İyonik kolloidal Gümüş suyunun olağanüstü enfeksiyonla mücadele özelliklerini bilmenizi istemez ancak antibakteriyel bir madde olarak kullanmak isteyen çok çeşitli büyük ticari işletmeler gümüşün insanın bildiği en ölümcül patojenlerin çoğunu öldürebildiğini de bilmektedir.
Gümüş, İçme Suyunda Fekal Koliformun % 100’ünü Öldürür
Aşağıdaki haber makalesinde açıklanan çalışmada NVID International Inc. adlı bir şirket, içme suyuna çok az miktarda İyonik kolloidal Gümüş enjekte etmek için tasarlanmış yeni bir teknoloji geliştirmiştir. Çalışma sonuçları, şehir su kaynağına katılan milyarda bir gümüş iyonunun tüm fekal koliform bakterilerini yok ettiğini göstermiştir.
Fekal koliform (Fekal koliformlar olarak tanımlanan bakteriler öncelikli olarak E. coli’dir. Bilindiği gibi kolifom grup bakteriler üyesi olan E. coli ( Escherichia coli ) doğada sadece sıcak kanlı hayvanların bağırsak sistemlerinde ve dolayısıyla bunların dışkılarında bulunur).
Fekal koliformlar olarak tanımlanan koliformlar esasında E. coli’dir.
Burada milyarlarca parçanın son derece az miktarda gümüş içerdiğini not etmek önemlidir. İyonik kolloidal Gümüş Suyu Adaptörü ile milyonda bir aralıktaki parçalara sahip iyonik gümüş elde edebilirsiniz, bu da böyle bir makinenin ürettiği kolloidal gümüş çözeltilerinin aşağıda açıklanan çalışmada kullanılandan yaklaşık 1000 kat daha güçlü olduğu anlamına gelir.
İyonik kolloidal Gümüş Suyu Adaptörü bu bahsedilen çalışmada kullanılanlara göre yaklaşık 1000 kat mikrobiyal öldürme gücüne sahip bir iyonik gümüş çözeltisi üretmenizi rahatlıkla
sağlar.Çok sayıda patojenik mikroorganizma formunu öldürmek için çok az miktarda İyonik kolloidal Gümüş suyu kullanmanız yeterlidir.
NVID International Inc. tarafından yapılan testler, iyonik gümüşün, reçeteli antibiyotik Vancomycine dirençli olduğu bilinen mikroplar da dahil olmak üzere, dokuz çeşit son derece ciddi patojenik mikroorganizmayı öldürdüğünü doğruladı. ” ilaca dirençli bakterilere karşı İyonik kolloidal Gümüş gerçekten son derece etkili”
Vancomycin’in bile öldüremediği mikropları evet, İyonik kolloidal Gümüş öldürdü, hatta bunu bir dakika içinde çok düşük dozlarda İyonik kolloidal Gümüş yaptı!
Gümüş, En Güvenli Ve En Güçlü Doğal Bakteriyel Dezenfektandır
Gümüşün tıptaki ve Antibakteriyel bir temizleyici olarak değeri yüzyıllardır kabul edilmiştir.
Mısırlılar, ameliyattan sonra enfeksiyonu önlemek için kafataslarına gümüş tabaklar yerleştirdi. Eski Yunanistan ve Roma’da, zenginler sıvıları taze tutmak için gümüş kaplar kullandılar. Amerika ya sonradan yerleşenler Batı Amerika boyunca ilerlerken, bir kap suyun içine gümüş bir dolar koyarak sularını bir gecede arıtıyorlardı. Buzdolabının ortaya çıkmasından önce, sütün bozulmaması için süt kaplarında gümüş dolarlar kullanılırdı.
19. Yüzyılın sonlarına doğru, enfeksiyon nedeniyle körlüğü önlemek için yeni doğmuş bebeklerin gözlerine gümüş nitrat çözeltisi bırakılması dahil, gümüş ile İlgili başka tıbbi kullanımlar geliştirilmiştir.

Testler Gümüşün Sudaki Zararlı Bakterileri Öldürdüğünü Gösterdi ;
Altı ülkede birçok yöntemle yapılan bağımsız testlerin puanları, gümüşün sudaki bakterileri hemen öldürdüğünü ve su saflığını uzun süre koruduğunu göstermiştir..Sovyet uzay programı için su geri dönüşümü ve arıtma sorunları üzerinde çalışan Rus bilim adamları, gümüş konusunda en iyi ve uzun vadeli temizlik maddesi olarak karar kıldılar. Su depolama sorunlarının birkaç ay boyunca araştırılması ve hemen kullanım için arıtmanın yanı
sıra gümüşün kirli atıkları içme suyuna dönüştürmenin en güvenli ve en uzun süreli yöntem olduğunu belirlediler.
İyonik Kolloidal Gümüşün Sudaki Zararlı Bakterileri Öldürür mü. İyonik kolloidal gümüş suyu sudaki zararlı bakterileri öldürür mü? Gümüş suyu şebeke içme suyunuzu arıtır. FDA ,kolloidal gümüş suyunun olağanüstü enfeksiyonla mücadele özelliklerini bilmenizi istemez ancak antibakteriyel bir madde olarak kullanmak isteyen çok çeşitli büyük
ticari işletmeler gümüşün insanın bildiği en ölümcül patojenlerin çoğunu öldürebildiğini de bilmektedir.gümüş,içme suyunda fekal koliformun %100!ünü öldürür.

Bölüm 6

Bazı Hastalıklar Hakkında Deneyimlerini Paylaşanlardan Aldığımız Bilgiler.

Sinüs problemi;
Sinüs problemi olanların İyonik kolloidal gümüş suyu kullanarak elde etmiş olduğu sonuçlar hakkında bulduğumuz bilgi şöyledir; İnatçı sinüs enfeksiyonlarını ve sinüs öksürüklerini durdurmaya yardımcı olmak için iyonik kolloidal gümüş suyu kullanımı hakkında oldukça fazla yazı internet kaynaklarında mevcuttur. inatçı veya tekrarlayan sinüs sorunlarından muzdarip olanlar ,bu hastalıkla baş etmek için
kimyasal ilaçlar yani antibiyotikler yerine doğal araçları kullanmayı tercih ediyorlar. Bunun içinde ilk başta tercih ettikleri İyonik kolloidal gümüş suyu birinci sırada yer almakta .
İyonik kolloidal gümüş suyu kullananlar, Sinüs öksürüğü,inatçı veya başka bir şekilde devam eden sinüs enfeksiyonu nedeniyle boğazınızın arka tarafına doğru damlayan iltihaptan kaynaklanan sıkıntıyı bu şekilde bir mücadele ile çare bulmuşlar. Bunun için günde iki (2) kez , sabah ve gece basit bir burun çaydanlığı kullanarak bu sorunu çözebildiklerini anlatıyorlar. Kullananlar iyi bir uykuya Dört (4) günde kavuştuklarını belirtiyorlar. Kullanım şekli olarak tarifleri de şöyle. ” Burun çaydanlığınızın yarısına 10 ppm gümüş suyu ekleyin.diğer yarısına ılık su ekleyin. Bunu günde iki kez sabah ve akşam olmak üzere burun çaydanlığı ile burnunuza çekin bu şekilde rahatlanacağını anlatıyorlar. Bu konuda ki kaynak video adresi ; : https/youtube.com/watch?=bcmrqrg3jm0

İyonik kolloidal gümüş suyu ile göz enfeksiyonları olanların aldığı sonuçlar ; Bu konuda deneyimlerini anlatanlar , Gözde oluşan mantar enfeksiyonları sadece bir kaç kez bir kaç damla kolloidal gümüş suyunu gece yatmadan günde bir kaç kez doğrudan gözlere damlatarak pratik bir şekilde iyileştirebildiklerini anlatıyorlar.Tüm araştırmalarda ki sonuç özetle aynı olduğu gözlemlenmiştir. Kullananlar ,özellikle pembe göz rahatsızlığında mükemmel bir şekilde sonuç aldıklarını anlatmaktalar.
” Ölümcül patojen mrsa hastalığını ” iyonik kolloidal gümüş suyu yok eder mi şekli ile sizler için yapmış olduğumuz bu araştırmada bazı bilgilerei ulaştık.Araştırmalar sonucunda elde etmiş olduğumuz bilgiler de yeni çalışmalar kolloidal gümüş suyunun antibiyotiklere dirençli olduğu bilgilerini gördük…Bunu da sizler ile paylaşmak istedik.
Bu konuda araştırmalar yapan ve kullananların iddiaları ” iyonik kolloidal gümüş suyunun ” ölümcül mrsa hastalığı’nı yok etme yeteneğini göstermektedir. Çok sayıda klinik çalışma geniş bir uygulama yelpazesinde gümüşün inanılmaz enfeksiyonla mücadele gücünü belgelemekte olduğu var olan bilgiler arasında . Ayrıca binlerce deneyimli kolloidal gümüş suyu kullanıcısı müthiş terapötik niteliklerini ve sağlık arttırıcı faydalarını anlatmaktalar .
Lucy J., sedef hastalığının neredeyse bittiğini anlatan bir başka mutlu gümüş suyu
kullanıcısıdır. Kısa bir süre önce bana şunu yazdı:
” 20 yıldır sedef hastalığım var.Gümüş suyu sayesinde, Candida semptomlarınında azalmasıyla birlikte neredeyse gitmiş oluyor. Hemen hemen her alternatif tedaviyi sedef hastalığı için denedim ama gümüş suyunun en etkili yöntem olduğundan artık eminim. Bu şeyler büyüleyicidir ve Avrupa’da satılmasının yasaklanması hiç de şaşırtıcı değildir. Neden? Çünkü faydalı olduğunu biliyorlar ve her birey tarafından rahatlıkla yapılabilir. İlaç endüstrisinin istediği bu değil. Bizim hasta olmamızı ve hasta kalmak için sürekli para ödememizi istiyorlar. ”Son olarak, Bernice C. şunları yazdı:
“Oğlumu kaybettikten yaklaşık 6 ay sonra kafamda korkunç bir sedef hastalığı vakası oldu.
Çok fazla olmasa da, özellikle ilk 6 ayda, kafamın anormal kaşıntılı olduğunu fark ettim. Hastalığın stres veya tanısal artrit nedeniyle olup olmadığından emin değildim. Hatta araştırdım ve doktorumu görmeye gittim. Hiçbir şey işe yaramadı, elma sirkesi dahil, doktorumun topikal tüm önerileri ve tedavileri bile işe yaramadı ve her şey daha da kötüye gitti.
Ablam, şubat ayı tatilinde beni ziyarete gelmişti. Birkaç gün sonra neden kafamı ve elimi sık sık kaşıdığımı sordu. Ona sorunlarımı anlattım ve derhal gümüş suyu almamı söyledi.
Ben de onu dinledim. Başıma ve elime topikal olarak kullanmaya başladım ve sonuçları mükemmeldi.Neredeyse 2 yıl süren büyük acılardan sonra % 90 işe yaradığını gördüm. Burada ki bilgileri yayınlanmış yerlerden sizin için topladım. Bir öneri değil bilgi paylaşımıdır.

Her zaman Bütünleyici Alternatif Tıp arayışınızda Doktorunuzun dediği ve önerdiği öncelikli olmalı ..

Saygılarımla
Uluç Levent ERTURHAN