MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

A.‘ALICI …………’ ; (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)

AD- SOYAD:

ADRES:

B.‘SATICI LOTUS SİMYA KOZMETİK MEDİKAL TAKI TASARIM MİMARLIK MÜHENDİSLİK SANAL MAĞAZACILIK A.Ş.’ ; (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)

ADRES: Meydankavağı Mh. 1575. Sk. Gül Apt. No:12/9 Muratpaşa / Antalya

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edecektir.

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,

MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşya ile her türlü diğer taşınır malları,

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI: Bir mal, ürün veya hizmeti sipariş veren, satın alan, edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini,

TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu mesafeli satış sözleşmesini,

MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

 

3.KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satış Sözleşmesi Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Satıcı ilan edilen bu süre ve fiyatları, yine ilan etmek koşuluyla her zaman değiştirme hakkına sahiptir.

 

 1. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı : LOTUS SİMYA KOZMETİK MEDİKAL TAKI TASARIM MİMARLIK MÜHENDİSLİK SANAL MAĞAZACILIK A.Ş

Adres : Meydankavağı Mh. 1575. Sk. Gül Apt. No:12/9 Muratpaşa / Antalya

Telefon :

Eposta : info@samandukkani.com

 

 1. ALICI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi /TC Kimlik numarası

Teslimat Adresi

Telefon

Faks

Eposta/kullanıcı adı

 

 1. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan/ TC Kimlik numarası

Adres

Telefon

Faks

Eposta/kullanıcı adı

 

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ
 2. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, modeli, adedi, kullanım alanları) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerli olmakla birlikte yine ilan edilmek koşulu ile satıcı tarafından değiştirilme hakkına sahiptir.

7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler ve ek masraflar dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

 

Ürün Açıklaması/ Adet/ BirimFiyatı/ Ara Toplam

(KDV Dahil)

(Varsa) Ek masraf

(Varsa) depozito

Kargo Tutarı (Alıcıya aittir)

Toplam :

 

Ödeme Şekli ve Planı

Teslimat Adresi

Teslim Edilecek kişi

Fatura Adresi

Sipariş Tarihi

Teslimat tarihi

Teslim şekli

 

7.4. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

 

 1. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan/TC Kimlik Numarası

Adres

Telefon

Faks

Eposta/kullanıcı adı

Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte

teslim edilecektir.

 

 1. GENEL HÜKÜMLER

9.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu mal ve ürünün temel nitelikleri; vergiler, ek masraf vb. toplam satış fiyatı ve ödeme şekli; teslimata ilişkin bilgiler; verilen siparişin ALICI açısından ödeme yükümlülüğü anlamına geldiğini; cayma hakkının bulunup bulunmadığını; cayma hakkı olan durumlarda cayma hakkına ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler, ek masraf vb. dâhil toplam fiyatını, ödeme, teslimat ve ifaya ilişkin bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. ALICI sipariş vermekle, ödeme yükümlülüğü altına girer ve ALICI sipariş vermekle sözleşmede belirtilen toplam ürün bedelini sözleşmede belirlenen şekilde ödemeyi de taahhüt ettiğini kabul etmiş olur.

9.3. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI veya gösterdiği kişi ve/veya kuruluşa teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. Ancak Sözleşme konusunun cayma hakkının bulunmadığı mal ve ürünlere ilişkin olması durumunda mücbir sebeplerden (pandemi, sokağa çıkma yasağı, doğal afetler, yangın vb.) dolayı teslimatın yapılamaması durumunda, bu 30 (otuz) günlük süre; mücbir sebep dolayısıyla teslimatın yapılamayacağının anlaşılmasından itibaren 5 gün içinde SATICI tarafından ALICIYA yazılı bildirimde bulunulması koşuluyla, mücbir sebebin ortadan kalktığı günden itibaren 10 (on) gün uzamış sayılır ve ALICI bu sözleşmeyi imzalamakla bu hususu da kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

9.4. ALICI’nın, SATICI’nın belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan SATICI hiçbir şekilde sorumlu değildir.

9.5. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.6. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle, eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

9.7. SATICI’nın, sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICIYA yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade etmesi zorunludur.

9.8. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin bu sözleşmede belirtilen şekilde ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini ve her tür zarar ziyanını ALICI’dan talep edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.9. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI’nın kişisel istekleri ve/veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mal ve ürünlerde hariç olmak üzere ALICI, Sözleşme konusu ürünü 3 (üç) gün içerisinde nakliye gideri ALICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini; ALICI’nın kişisel istekleri ve/veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mal ve ürünlerde ise ürünün toplam bedelini her halükarda ödemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.10. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. 9.11. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/ürün//hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/ürün//hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/ürün//hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı olan ürünlerde bu hak kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır.

9.12. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 (yirmi dört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

9.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Ayrıca ALICI, iletişim bilgilerinin değişmesi durumunda bunu derhal SATICIYA bildirmekle yükümlüdür. Bildirilmediği taktirde SATICI’nın, ALICININ kendisinde kayıtlı iletişim bilgilerindeki adres, numara, e-posta vb.ne bildirimde bulunmakla, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacağını ALICI kabul ve taahhüt eder.

9.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki, cezai ve her türlü yasal sorumluluk tamamen ve münhasıran ALICI’nın sorumluluğunda olup SATICI bunlardan herhangi bir şekilde sorumlu değildir.

9.15. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, SATICI’nın ve/veya başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca ALICI, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.), eylem, yazı ve işlemlerde bulunamaz. ALICI’nın bu tarz faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.), eylem, yazı ve işlemlerinden doğacak hukuki, cezai ve her türlü yasal sorumluluk tamamen ve münhasıran ALICI’ya ait olup SATICI bunlardan herhangi bir şekilde sorumlu değildir.

9.16. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

9.17. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ALICI, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’nın bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın ALICIYA karşı, Sözleşmeye uyulmamasından dolayı doğacak zarar ziyan ve diğer durumlara ilişkin her tür hak, alacak, tazminat ve diğer her türlü yasal talepte bulunma hakkı saklıdır.

 

 1. CAYMA HAKKI

10.1. ALICI’nın istekleri ve/veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mal ve ürünlerde ALICI’nın, sipariş verdiği andan itibaren, hiçbir hal ve koşulda cayma hakkı bulunmamaktadır. ALICI bu Sözleşme ile cayma hakkı olmadığını kabul ve taahhüt etmiş ve bu hususta bilgilendirilmiş olduğunu da peşinen kabul etmiş olur.

10.2. Sözleşmenin, 10.1’de belirtilen kendisinin kişisel istekleri ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve cayma hakkı bulunmayan mal ve ürünler dışında kalan mal ve ürün satışına ilişkin olması durumunda ALICI; mal veya ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan iadeye ilişkin masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

10.3. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması gerekmektedir. Cayma hakkı bulunmayan mal ve ürünler hakkında bu Sözleşmenin caymaya ilişkin hiçbir hükmü hiçbir hal ve koşulda geçerli değildir. Cayma hakkının kullanılması halinde,

 1. a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
 2. b) İade formu,
 3. c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa tüm aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
 4. d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek, ALICI da cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren en geç 10 (on) gün içinde malı satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.
 5. e) ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını derhal tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
 6. f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

 1. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL VE ÜRÜNLER

ALICI’nın istekleri ve/veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mal ve ürünlerle ilgili olarak ALICI’nın, sipariş verdiği andan itibaren hiçbir hal ve koşulda cayma hakkı bulunmamaktadır..

 

 1. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı her türlü zarar ve ziyanının tümünü ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, parasal sınırlar dâhilinde Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapılacaktır.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

 

 1. YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden sipariş verdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır.

 

SATICI:

ALICI:

TARİH.